Korektury

K provádění korektury doporučuji a požaduji námi dodaný PDF soubor.
PDF soubor je přímo určený pro provádění korektur. Pokud budou korekturní požadavky na změny v díle dodávány jiným kanálem (v těle mailu, oskenované vytištěné dílo s ručně dopsanými poznámkami atd., tak to s největší pravděpodobností celé zpracování zdrží a tudíž prodraží. Je zde i větší riziko chybovosti.

Provádění korektury na straně zákazníka by mělo být věcné a bez zbytečné „omáčky“. V programu Adobe Reader (zde ke stažení) je celá plnohodnotná řada nástrojů pro provádění a značení jakýchkoliv změn v dokumentu. Po vyznačení změn tento dokument jednoduše uložíte a odešlete zpět do studia pomocí emailu.

Většina zákazníků dokáže s tímto programem pracovat alespoň na bázi použití poznámek.

Při použití poznámek doporučuji vždy uvést část řetězce textu a uvést požadavek na změnu.

Upozornění

Někteří zákazníci bohužel nechápou co mohou očekávat od studia při zpracování textů. Sazeč – grafik není autorem textu a zpracovávané texty většinou nečte celé (nemá šanci vše číst).

Při sazbě se hojně využívá automatika pro formátování a proto se nesmíte divit, pokud najdete v textu, ketrý si dodáte, vlastní chyby. Sazeč-grafik samozřejmě automaticky opraví chybu pokud si ji všimne a je si jistý, že se jedná o chybu. Chyby však záměrně nevyhledává. Finální oprava textu se provádí na základě textové korektury provedené v dodaném PDF souboru. Jinak řečeno (napsáno) – opraveno bude jen to, co opravit požadujete. Nelze se spolehnout na to, že bude automaticky provedena kontrola korekce všech textů.

Pokud budete mít požadavek na provedení textové korektury (přečtení textu a oprava) z naší strany, pak vám ji rádi provedeme za ceníkovou cenu.

Nejčastější chyby na straně zadavatele

  • použijete správně poznámku, ale neuvedete přesný řetězec, kde se daná chyba vyskytuje
  • nepřesně zaznačíte korekturu (pozor u vložených poznámek – lze s nimi hýbat a při různém zvětšení na monitoru poznámka „putuje“ po stránce
  • uvedete v korektuře otazník či jinak nepřesně definujete požadavek na opravu/změnu

Chyby při zpracování na straně studia

Tvrdit, že se nám chyby vyhýbají a vše děláme tzv. na první dobrou by byla lež. Jsme jen lidé, kteří pracují často i více než 10 hodin denně. Díky tomu (a nejen díky tomu) se občas bohužel stane, že něco v korektuře přehlédneme nebo nezapracujeme úplně přesně. Z tohoto důvodu (abychom minimalizovali rziko vzniku chyby) požadujeme určitý přesný styl provádění korektur a uvádění požadavků na opravy díla před tiskem.

Doporučujeme si tiskovinu před odesláním do tiskárny vždy pečlivě zkontrolavat. Zejména správnost vlastního obsahu a textů.