Příprava textů pro grafické studio

Děkuji, že vás zajímá informace o správné přípravě textů pro další zpracování. Texty můžete dodávat v různém stavu a formátu a nic moc neřešit, nicméně pokud dodržíte několik základních pravidel, pak bude zpracování vaší zakázky rychlejší a tudíž i levnější.

Pro představu zde uvedu, jakým způsobem se vaše texty zpracovávají v grafickém programu.

Dodané texty se umisťují do grafického programu většinou pomocí automatické funkce importovat. Pokud jsou texty dodávány například ve formátu PDF, pak nelze tuto možnost použít a vše se do programu kopíruje ručně nebo lze text z PDF vyexportovat do klasického .txt formátu a dále zpracovat (rozvedu níže). Důležité je slovo AUTOMATICKÉ.

Automatický import textu výrazným způsobem urychluje celé zpracování zakázky, nicméně je důležité dodržet tato pravidla pro vlastní přípravu zdrojových textů. Importní funkce sázecího programu (v našem případě InDesign od společnosti Adobe – ostatní programy mají tuto funkci obdobnou) importovaný text naimportuje a tzv. zalomí podle všeobecně platných pravidel a většinou udrží formátování ze zdrojového souboru – použité styly, znaky zalomení – tvrdé a měkké konce řádků, poznámky pod čarou, barevnost, velikost atd.

Tato schopnost importu textu při dodržení formátování je na jednu velmi výhodná, bohužel však na druhou stranu dokáže přidělat poměrně dost práce. Pokud bude text správně připraven, tak je vše v pořádku. Pokud však bude připraven bez dodržení zásad bude další zpracování náročnější.

Důležitá rada – ušetřete čas sobě i nám.

Jak? Jednoduše. Nesnažte se text formátovat více, než je nutné. Veškěrá vaše práce se zarovnáním, barvením, posunem textů je zbytečná. Celý text projde očištěním a bude zalomen znova. Je tedy naprosto zbytečné se snažit o „grafické ztvárnění“.

Jak tedy text správně nebo alespoň lépe připravit?

 • texty připravujte co nejjednodušeji s minimem odst. stylů (většinou si vystačíte se 2 – nadpis, vlastní tělo textu)
 • používejte základní typ fontu, ideálě Arial nebo TimesNewRoman
 • klávesu Enter používejte vždy jen na konci odstavce (pokud použijete jinde, ve výsledné sazbě budete mít s největší pravděpodobností více odstavců než kolik byl původní záměr – sazeč není autor textu a při lámání textu s více odstavci tuto chybu nemusí odhalit)
 • nepoužívejte obarvení textu (zbytečné)
 • nepoužívejte možnost funkci podtržení textu (zbytečné)
 • nepoužívejte tzv. měký enter (zkratka Shift+Enter)
 • používejte pokud možno správný počet Tabelátorů
 • používejte správně horní index (bude zachováno)
 • používejte tučný řez písma kde potřebujete (bude zachováno)
 • používejte kurzivu kde potřebujete (bude zachováno)
 • používejte poznámky pod čarou (bude zachováno)

V jakém formátu souboru je nejlepší texty dodávat?

Texty ideálně dodávejte v obvyklých formátech a to: .doc (.docx), .xls, .rtf
Můžete též použít formát .txt (velmi vhodná varianta pro nenáročné texty). Zde však pozor, formát TXT nepodporuje rozšířené formátování (styly, řezy písma atd…)

Jak je to s tím formátem PDF?

PDF soubory jsou perfektní na provádění korektury, tisk, prezentace atd… Vlastní texty je sice možné většinou z PDF souboru získat několika způsoby (pokud není obsah vložen ve formě rastrového obrázku), nicméně není to úplně vhodná forma pro dodávání textu. Text z PDF nelze automaticky vložit do díla, vše se musí většinou ručně kopírovat a to jednak trvá délé a také je zde určité větší riziko vzniku chyby.

Pokud je to tedy možné, nedodávejte zdrojová data ve formátu PDF. V PDF dodávejte korektury.

Více o korekturách se dozvíte zde.